Problema 480 Unghiuri

problema clasa 6a geometrie

În jurul punctului O ∢AOB, ∢BOC, ∢COD, unde [OA, [OD sunt semidrepte opuse, iar ∢BOC este un unghi drept. Știind că bisectoarea lui ∢BOC formează cu [OA un unghi cu măsura de 70°, să se afle m(∢AOB) și m(∢COD).

Citeste mai mult»

Problema 465 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Două unghiuri adiacente ∢AOB și ∢COB au ca măsuri 120° și respectiv 90°. Semidreptele [OM și [ON sunt bisectoarele celor două unghiuri. Aflați m(∢MON) și m(∢AOC).

Citeste mai mult»

Problema 464 Unghiuri

problema clasa 6a geometrie

Fie A, B, C trei puncte necoliniare și două puncte D și O, astfel încât, O ∊ (AB) și O ∊ (CD). Știind că ∢AOC și ∢BOD sunt unghiuri complementare, să se afle m(∢AOC) și m(∢AOD).

Citeste mai mult»

Problema 463 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Fie dreptele AD și BC concurente, astfel încât AD ∩ BC = {O}, iar m(∢COD) = 60°. Aflați măsurile unghiurilor m(∢AOB) și m(∢AOC).

Citeste mai mult»

Problema 462 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Se consideră două drepte a și b concurente în O. Calculați măsura fiecărui unghi cu vârful O, știind că:

a) Suma măsurilor a două dintre unghiuri este 108°.
b) Suma măsurilor a trei dintre unghiuri este 208°.

Citeste mai mult»

Problema 461 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Unghiurile ∢AOB și ∢AOC sunt adiacente suplementare, [OM este bisectoarea unghiului ∢AOC și [ON este semidreapta opusă semidreptei [OM. Folosind judecata, aflați m(∢BON), știind că m(∢AOB) = 30°.

Citeste mai mult»

Problema 460 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Fie unghiurile ∢AOB și ∢COD opuse la vârf, și A, O, C puncte coliniare. Aflați măsurile unghiurilor știind că 1/3∙m(∢AOB) = 1/2∙m(∢AOD).

Citeste mai mult»

Problema 458 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Unul dintre unghiurile ce se obțin prin intersecția a două drepte concurente are măsura cu 50° mai mare decât măsura celuilalt unghi. Calculați măsurile unghiurilor.

Citeste mai mult»

Problema 456 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

În figurile de mai jos punctele A, O, B și respectiv C, O, D sunt coliniare. Calculați măsurile unghiurilor.

Citeste mai mult»

Problema 455 Unghiuri

problema clasa a 6-a geometrie

Calculați măsurile unghiurilor determinate de două drepte concurente, știind că unul dintre are măsura de 20°.

Citeste mai mult»
Pagina 1 din 3123
© Copyright Meditatii Constanta – Teoreme si probleme de matematica rezolvate - Designed by: digitalART
Problemele rezolvate si materialele text si imagine adaugate in acest website pastreaza drepturile de autor ale posesorilor de drept.